Nieruchomość lokalowa jako obciążenie

 
Tytuł:Nieruchomość lokalowa jako obciążenie
Url:https://wieczyste.biurach.pl
Opis: 
 Strona www do ustawy o księgach wieczystych i hipotece został przygotowany z myślą o praktykach tj. radcach prawnych, adwokatach, sędziach, prawnikach w firmach połączonych z branżą nieruchomości lub z instytucjami finansowymi, organach rejestrowych, instytucjach finansowych, a również osobach fizycznych, które w obrocie prywatnym i działalności gospodarczej używają wartości swoich nieruchomości pod zabezpieczenie. Strona www ustawy o księgach wieczystych i hipotece również kodeksów zgrupowanych obejmuje peryfraza artykułów ustawy z dnia 6.7.1962 r. – o księgach wieczystych i hipotece. Publikacja zawiera wyczerpujące wyrażenie omowne wszystkich przepisów ustawy. Napisana jest poprzez pragmatyków w związku z czym wyróżnia się praktycznym odniesieniem do rzeczywistych problemów jakich ustawa o księgach wieczystych i hipotece nastręcza uczestnikom rynku. Ponadto komentarz mieści istotne akty ustawowe warunkujące funkcjonowanie zabezpieczeń na nieruchomości przy ich powstawaniu, zmianach, egzekucji, z uwzględnieniem formy, funkcji notariatu i specyfiki procedur bankowych. Zapraszamy

This template downloaded form free website templates