Książka z postępowania krnaego

 
Tytuł:Książka z postępowania krnaego
Url:https://karne.dlanotariuszy.com.pl
Opis: 
 W artykule położono ucisk na wyobrażenie przebiegu postępowania karnego i praktycznych aspektów funkcjonowania prawa karnego procesowego, poprzez co ograniczone zostały rozpatrywania o charakterze teoretycznym. Nie oznacza to lecz zaniechania przedstawienia dorobku teoretycznego doktryny prawa karnego procesowego. Autorki opisały również zmiany wynikające z reformy prawa karnego procesowego zmierzające do podwyższenia kontradyktoryjności postępowania sądowego, jakże i zmiany o charakterze renowelizacyjnym, będące realizacją idei powrotu do zwiększonej roli sądu dodatkowo inkwizycyjności postępowania karnego.

This template downloaded form free website templates